Med hjerte og GLØD for liv som leves og kunst som skapes. Helhetlig. Autentisk.
Regenerativt.

Kunstnerportalen Kraftsenteret

For deg som skaper din egen kunstneriske, kulturbaserte og/eller kreative virksomhet: Som ønsker å komme dypere i eget budskap, i egen formidling, i eget uttrykk - og la det du skaper og brenner for å formidle, også bli til bærekraftig business! Medlemsportalen for personlig, kunstnerisk og virksomhetsmessig utvikling, der vi bygger indre og ytre bærekraft, i tråd med din drivkraft. Helhetlig inn til kjernen - Autentisk ut fra kjernen.

1-til-1 coachingpakker: Krafta i å jobbe sammen over tid

Styrker din værekraft, drivkraft og bærekraft innenfra, så du kan leve og skape i tråd med den du er ment å være.

Ny glød - livskraft og drivkraft

Fornyet indre styrke, jatakk!

Dharma DypDykk

Bevissthet, helhet, mening og retning

Kunstvekst DypDykk

Kunst, entreprenørskap og indre bærekraft

Conscious Entrepreneurship Coaching

Bærekraftig gründerutvikling

Velkommen inn!

Få magi og muligheter, inspirasjon og deilig energi i epostkassa di: Meld deg på GLØD inspirasjonsbrev her og bli med i trekningen av gratis 60min KunstnerCoaching, GründerCoaching eller Purpose Coaching!

Ekstraordinære kunstopplevelser

Glød produsenttjenester for ekstraordinære kunstopplevelser med helhet, dybde, kvalitet og magi: Koordinering, prosjektledelse og arrangementsavvikling. Samskaping, konseptutvikling og kunstnerisk produksjon.

Snarvei til ditt GLØD bibliotek

Har du allerede kjøpt et eller flere kurs, enten det er gjennom Kunstvekst eller Hel Sirkel, har allerede konto og dermed ditt eget GLØD bibliotek?!

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.