Tilbake til hovedsiden

LIVSSTYRKETRENING

KURSET FOR DEG SOM ØNSKER Å FORNYE TILLITEN TIL EGEN KAPASITET OG TIL LIVETS MULIGHETER.

Kortere og lengre fysiske kurs i livsstyrketrening settes opp
på Sørlandet ved tilstrekkelig interesse.

Kjenner du at dette kan være noe for deg,
inviterer vi deg til å sette deg på vår interesseliste ved å legge igjen navn og epost under her.
Helt uforpliktende såklart.
Så får du direkte informasjon av oss, når vi har datoer for informasjonsmøte og kurs!

Bor du ikke på Sørlandet eller kjenner du er nysgjerrig på dette allerede i dag? 
LES MER OM DET DIGITALE KURSET I LIVSSTYRKETRENING 
Ny glød - livskraft og drivkraft HER!

Av og til tar livet en uventet sving

Og selv om rett frem kunne blitt kjedelig i lengden, kan enkelte svinger, humper og motvind oppleves mer utfordrende enn andre.

Vi kan kjenne oss ute av balanse, oppleve at vi står fast, er på feil kurs, eller ikke får til å gjøre det vi vil eller være den vi ønsker.

Livet byr ikke på skyfri himmel eller knirkefri vekst for noen av oss, og om dette gjelder deg akkurat nå, kan det være fint og viktig å vite at du ikke er alene. 

Og at det finnes muligheter og alternativer til å komme seg opp igjen, komme seg videre og gjenvinne både kapasitet, tillit og ny glød.

Kanskje kan et kurs i livsstyrketrening bidra til det - også for deg?

Et tre som vokser i sving blant andre rette trær

Rotfeste

Kurs i Livsstyrketrening kan gi deg fornyet følelse av rotfeste i livet:

At du, i overført betydning, får luket der det trengs, sådd nytt der du har behov og lagt grunnlaget for nye, dype røtter som kan gi deg utgangspunktet for balanse, stabilitet og fornyet kraft livet ut.

Vi ser på kroppen som meningsbærer, og tar både kropp, tanke og følelse med i det store bildet: En holistisk tilnærming til helse, som ser bakenfor diagnosene.

Du har kanskje en sykdom, men du er ikke sykdommen din.

Kjenner du forskjellen?
Hva er viktig for deg, og hvordan velger du å lytte til det kroppen prøver å fortelle deg?

Muligheter

Kurs i Livsstyrketrening kan gi deg fornyet tillit til livets muligheter:

Gjennom inspirerende introduksjoner til viktige livstemaer, tilhørende praktiske øvelser og med oppmerksomt nærvær/mindfulness som grunnleggende prinsipp for kurset, vil du kunne oppleve både større aksept for der du er, større bevissthet rundt hva du trenger - og fornyet tillit til egen kapasitet.

Kurs i livsstyrketrening er ikke terapi, men kan absolutt ha terapeutisk effekt.

Fellesskap gjør at vi føler oss mindre alene om utfordringer vi står i. Du har selv ressursene og løsningene i deg, men ved å være en del av en livsstyrketreningsgruppe, støtter, inspirerer og hjelper vi hverandre. 

Er det din tur denne gangen?

Hel sirkel

Vi som holder kurset, er ikke bare godkjente livsstyrketrenere på papiret. Vi har begge med oss ulike sett med livserfaringer, som gjør at vi selv trengte ny livsstyrke, ny glød og fornyet kapasitet - på et eller flere tidspunkter gjennom livet. 

Vi vet hvordan det føles ikke å kjenne seg hel, at livet tok omveier og at veien mot balanse og hel sirkel kan være både tung, vanskelig og uoverskuelig. Dessuten at det er en prosess, og ikke en quick fix.

Gjennom Livsstyrketrening lærer du teknikker og øvelser som hjelper deg til fornyet energi, økt vennlighet, tilhørighet og tillit til deg selv: Øvelser vi selv har med oss i våre egne hverdager.

Og som vi gleder oss til å dele med deg.

Hva er Livsstyrketrening?

Kurs i Livsstyrketrening er et helsepedagogisk, helsefremmende og forebyggende tiltak i gruppe, der hensikten er å styrke den enkelte deltakers evne til å mestre helseutfordringer gjennom bevisstgjøring.

Ved å bli oppmerksom på egne tanke- og handlingsmønstre i møte med livstemaer som «Hvis kroppen kunne snakke», «Hvem er jeg? Selvoppfattelse og selvbilde», «Verdier – hva er viktig for meg?», «Hva trenger jeg? Om å sette egne grenser», «Sterke og svake sider», «Glede», «Dårlig samvittighet», «Sinne» og «Ressurser, muligheter og valg», øker muligheten til å ta gode helsefremmende valg i eget liv. Det er gjennomgående fokus på hvilke ressurser den enkelte har i seg selv og rundt seg for å møte de utfordringene hen har. Det er også fokus på livserfaringer og holdninger – og hva som kan føre den enkelte i retning av økt mestring og håndterbarhet i eget liv. Oppmerksomt nærvær/mindfulness og kreative tilnærminger er grunnleggende metoder i kurset.

To doktorgradsarbeid (Haugli og Steen, 2001, Zangi 2012), viser at kurs i Livsstyrketrening medfører økt selvforståelse, redusert emosjonelt stress og større mestringstro hos deltakerne.

(Hentet fra www.livsstyrketrening.no)

Nysgjerrig på å vite mer om kurset eller på å bli mer kjent med Cecilie og Kristine som kursholdere? 

Klikk på knappen under for å komme direkte til facebookgruppa
"Nysgjerrig på Livsstyrketrening"!

Her kan du få vite litt mer, spørre om det du lurer på og her legger vi også ut litt mer underveis fram mot kursstart!

Ja, jeg vil gjerne bli med i facebookgruppa!

OM OSS SOM HOLDER KURSET

CECILIE BEISLAND HOLM

Livsstyrketrener, yogalærer og veileder

Cecilie har utdanning i personal- og organisasjonsutvikling. I en periode ble yrkeslivet satt på vent pga alvorlig sykdom, og hun tok veilederutdanning / livsstyrketrening fordi det inneholdt mye av det hun selv hadde hatt nytte av. De siste årene har hun tatt flere yogautdanninger, særlig med vekt på hvordan yoga og mindfulness kan brukes som hjelp til selvhjelp når en sliter med ettervirkninger av overveldende hendelser. Hun er i dag midtveis i utdanning i Somatic Experiencing, en kroppsorientert traumeterapi, og underviser yoga i tillegg til å tilby veiledningstimer.

Cecilie synes det er spennende å utforske sammenhenger mellom våre indre og ytre virkeligheter sammen med andre. Hun vil gjerne inspirere deg til å kjenne deg selv og å være din egen autoritet. Hun elsker å bade og sykle og danse, samtidig som hun også setter pris på håndarbeid, kos og hvile. Hun har fire barn som nå er store, og synes det er fint å følge dem og deres vei i livet.

For mer informasjon, se gjerne facebooksiden Yoga og livsstyrketrening med Cecilie

 
 

KRISTINE NORBERG

Livsstyrketrener, veileder og Soul Purpose coach

Kristine er utdannet livsstyrketrener (2020/21), autorisert Soul Purpose- & Spiritual Life Coach, og har et stort hjerte for å hjelpe andre å gjenvinne styrke, tillit og raushet ovenfor seg selv. Hennes hovedfelt er utbrenthet og personlig utvikling, og hun har et personlig og sterkt engasjement for å hjelpe mennesker til å leve mer autentiske, meningsfulle og gledesfylte liv - hva enn det nå betyr for den enkelte.

Kristine kommer i utgangspunktet fra kunstfeltet, med en masterutdannelse i film- og teaterdramaturgi, og har, som Cecilie, også yogalærerutdannelse innen Yoga Somatics, med fordypning i mindfulness. 

Kristine elsker å danse, meditere og å være i naturen, og henter både inspirasjon, ro, glede, flyt og styrke fra skog og hav. Dessuten elsker hun å skape trygge, hjertevarme og tilstedeværende møteplasser for og med andre mennesker.

Mer om Kristine kan du finne både på www.livsstyrke.com og www.helsirkel.no, der du også finner informasjon om andre kurs og 1-til-1 veiledning/coaching, fysisk eller digital.
Er du på sosiale medier, finner du henne dessuten med Hel sirkel på facebook og med @helsirkel.no på Instagram.

Cecilie og Kristine småprater om kursinnhold, utbytte..og mer

Under finner du et lite knippe korte videoer, så du kan treffe og bli litt kjent med oss som holder kurset og vite litt mer om hva kurset er, hvilke verdier det baserer seg på og hva du kan forvente om du velger å delta på kurs i Livsstyrketrening med oss.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lurer du på mer rundt kurset, vil vite mer, få noen drypp underveis fram mot kursstart, bli litt bedre kjent med kursholderne eller bare tenke litt: Bli med i facebookgruppa vel - du er hjertelig velkommen inn!

OFTE STILTE SPØRSMÅL

Er du klar for å investere i deg selv og bli med på kurs?

Å ta kurs helt for din egen del, kan for noen kjennes som et egoistisk valg. Men husk at å ta vare på deg selv, er det viktigste du gjør for også å ta vare på andre. Det at du velger å sette av tid, penger og energi på selv å gå på kurs og ta deg selv, din egen helse og dine dager på alvor, gir deg også muligheten til å gi tilbake når din kopp er fylt opp og du er klar for det.

Vi vet det kan være krevende, kanskje tidvis overveldende, men vi vet også at det er verdt det. At du er verdt det.

Hjertelig velkommen på kurs, vi gleder oss til å treffe deg!

Er du interessert i å stille først i køen for å vite om informasjonsmøte og nye kurs? Legg igjen navn og epost her, så får du brev av oss med informasjon!

Lære og Være sammen

Noen opplever tap av energi, humør og overskudd.
Andre kjenner på redusert følelse av mening og redusert tillit til egen kapasitet.
Kanskje har du kroniske smerter, en hverdag preget av trøtthet, lav sinnsstemning, eller du kjenner deg utbrent, utmattet og tom.

Eller du er nærmeste pårørende og omsorgsperson til en som går gjennom en tøff periode, og selv kjenner at det tærer på deg både helt personlig og som medmenneske.
Eventuelt kjenner du kanskje enkelt og greit at du behøver påfyll. Mer energi. Inspirasjon. Noe mer.

Et fellesskap som inspirerer og gir nye perspektiver. Som hjelper deg å lytte til det du virkelig trenger, det du virkelig vil og det som virkelig er viktig for deg.

Som kanskje er vanskelig å få tak på, i hverdagens vanlige tempo, krav og plikter. Men som du nå kan få mulighet til å ta deg tid til og fokusere på. For deg.

Jeg er interessert i 1-til-1 veiledning og/eller onlinekurs også, så ta meg gjerne tilbake til hovedsiden livsstyrke.com