HELHET - DYBDE - MAGI

EKSTRAORDINÆRE KUNSTOPPLEVELSER

Innendørs eller utendørs. 

Frittstående eller som del av en større helhet.

Velkommen til å besøke noen av våre egne prosjekter:
Alltid med en touch av det ekstraordinære, alltid med kvalitet og mening -alltid med dryss av magi.

Eller:
La oss produsere din neste ekstraordinære event - med kunsten i sentrum og som mål i seg selv, eller med kunstneriske/kulturelle innslag i en større helhet.

Ta kontakt for tilbud
Helhet og dybde, kvalitet og magi - fra start til slutt

Ekstraordinære opplevelser starter med ekstraordinære ideer

Å lytte til lyset - Å fornemme forbindelsen

Magiske konsertopplevelser der musikk, sted og folk møtes

Konseptuelle totalopplevelser der musikken og stedet kommuniserer med hverandre: Resonans, friksjon og nye perspektiver. I egen regi - eller som produsent for det dere ønsker å skape.

Å løfte frem kvaliteter som allerede finnes

Stedsspesifikt produserte arrangementer og eventer

De virkelig ekstraordinære kunstopplevelsene kan skje både utendørs og innendørs. Hvilke omgivelser forsterker budskapet dere ønsker å formidle?

Å se kjente omgivelser på nye måter

Annerledes byopplevelser gjennom kunsten - annerledes kunstopplevelser i byen

Hva med å skreddersy en kulturell byvandring? I samarbeid med lokale/regionale kunstnere og kulturaktører kan vi skape nye blikk på kjente steder!

Kunsten å frigjøre seg fra tankenes begrensninger

Løfte blikket, tenke større, formidle det visjonære

For selv de beste konferanser, er det ikke alltid at hodet kan gi alle svar. La ekstraordinære kunstopplevelser gi tankene en pause, for så å komme nullstilt og inspirert tilbake igjen for å løse floken eller virkelig å kunne se det store bildet.

Koordinering - Planlegging - Gjennomføring

Co-produksjon for festival, event, arrangement og kunstprosjekter

Trenger dere hjelp til å koordinere det hele? Tusen løse tråder uten helt å få oversikt, og dermed behov for at noen holder i trådene? Eller inspirerende samskaping, for sammen å flette trådene til et helhetlig konsept fra start til slutt?

Helhet og kvalitet
Dybde og magi

Kristine Norberg som driver GLØD har lang erfaring som tverrkunstnerisk og tverrfaglig produsent og prosjektleder. Hun forbinder det kreative med det organisatoriske, det kunstneriske blikket med det praktiske realiserbare, det verdibaserte med det bærekraftige. Med et bredt nettverk både i kunst- og kulturfeltet, og ulike samarbeidspartnere for teknisk/praktisk avvikling, kan GLØD levere alt fra idésparring og konseptutvikling, til planlegging og gjennomføring.

Først og fremst koordinerende prosjektbistand og produsentkompetanse, - eller full pakke fra a - å.

Send e-post til [email protected] 
eller ring 48 48 02 10 for en uforpliktende prat.

Dype inntrykk for varige avtrykk

Fotokreditt:
Trompet/Tuba på Spornes, Arendal, i forbindelse med åpning av Raet Nasjonalpark (2017), Øivind Berg.
Bilde av Kristine Norberg, Mona Hauglid.
Øvrige bilder, Kristine Norberg.