Fremtidsrettede bedrifter har fokus på bærekraft: På både indre og ytre nivå

Og alt starter med deg. Med meg. Med oss.

Gründervirksomheter, bedrifter, organisasjoner, samfunn:
Alle makrosystemer består og avhenger til syvende og sist av mennesker. Menneskelig kompetanse, menneskelig kreativitet, menneskelig tilstedeværelse og menneskelig kraft.

Bærekraft er langsiktig verdiskaping: Hvordan ivaretar virksomheten bærekraftsperspektivet, på indre plan for den enkelte? Finnes det vilje til å satse innover, for å styrke virksomhetens avtrykk og etterlatte inntrykk utad?

Vi vil alltid trenge mennesker som evner å forstå både gråsoner og mellommenneskelighet, som har iboende mulighet for både motvilje og godvilje, mellomromskompetanse og lidenskap. Og det er denne enorme ressursen som enkeltmenneskene i et større system virkelig er, som også ivaretas, anerkjennes og gis ekstra næring, når vi går inn i regenererende prosesser av å sikre personlig og indre bærekraft som fundament også for virksomhetsmessig vekst og utvikling.

Vi skaper følelser av genuin drivkraft, mening og glede, og vi bygger tilhørighet, forståelse og engasjement.

Vi vekker til live energi, inspirasjon og motivasjon, og bygger autentisitet, stabilitet og bærekraft innenfra -som igjen styrker følelse av fellesskap, eierskap og øker både utholdenhet, endringskompetanse og endringsvilje.

Gründere, organisasjoner og bedrifter som ivaretar sine egne og sine ansattes indre bærekraft, ivaretar også virksomhetens bærekraft og langsiktige verdiskaping. Som igjen bidrar til å ivareta jordas bærekraft og regenerasjon.

Det er dit vi er på vei.

Gjennom inspirasjonsforedrag og/eller medskapende workshops kan jeg hjelpe deres virksomhet videre -innover og utover.

Velg å være en del av løsningen.

Med indre bærekraft som superkraft.


Den individuelle muligheten til å styrke virksomheten innenfra,
og jobbe og lede verdibasert og regenerativt på vei inn mot en bærekraftig fremtid, på mikro- og makronivå.

FOREDRAG

Ønsker dere inspirasjon og ny glød inn i virksomheten, inn i teamet eller avdelingen? Inkludere perspektiver på drivkraft, identitet og verdier inn i arbeidet med endringer i organisasjonen? Utforme en felles visjon rundt et felles verdisett, og koble medarbeidere på samme mål, samme intensjon, slik at dere samme trekker i samme retning?

Eller kanskje rett og slett sette startskuddet for en ny, regenerativ retning for virksomheten: Markere et skifte fra "jeg" til "vi" og sette fokus på et bærekraftig arbeidsmiljø for den enkelte, som utgangspunkt også for en mer bærekraftig bedrift eller avdeling, et mer bærekraftig team eller prosjekt?

Jeg leverer foredrag i ulike fomater til konferanser, nettverkstreff, som ledd i teambuilding og/eller endringsprosesser i organisasjoner - som inspirator, katalysator, bro og lommelykt.

Hva trenger dere?

WORKSHOPS / KURS

Vi lærer aller best gjennom selv å oppdage, og oppdagelse kan kreve fordypning, tid og ikke minst medskapende aktivitet. Gjennom inspirerende og perspektiverende workshops, enkeltstående eller i rekke over tid, kommer vi dypere inn til kjernen både av virksomheten og av enkeltmenneskene. Og ikke minst interaksjonen i mellom. Og bygger bærekraft, drivkraft, glød og engasjement innenfra.

Format og omfang kan skreddersys til deres behov:

Enkeltworkshop, minimum 3 timer.

Dybdearbeid over tre-fem uker, eksempelvis med enkeltvise fokus på de fem overordnede IDG-temaene.

Eller noe i mellom.

Alle formater kan også kombineres med 1-til-1 ansatt- / ledercoaching.

Ta kontakt

BEING

Forholdet ditt til deg selv

THINKING

Kognitive ferdigheter

RELATING

Omtanke for andre og for verden

COLLABORATING

Sosiale ferdigheter

ACTING

Muliggjøre forandring

Gå gjerne til kilden og lær mer om Inner Development Goals her: Transformational skills for sustainable development.

Virksomheter og organisasjoner må kjennes relevante, meningsfulle og interessante ut for at de ansatte skal å ønske å bidra helhjertet inn. For en langsiktig gründerutvikling, krever det dessuten at vi gir næring til både verdiene våre og lidenskapen vår - over tid. Motivasjon og dedikasjon kommer på ingen måte utelukkende fra tilgang på materielle ressurser og goder: Trivsel i jobbsituasjonen måles i stor grad av mulighet for påvirkningskraft og medbestemmelse, og tilstedeværelsen av anerkjennelse, selvrealisering og egenutvikling.

Dessuten har vi et samfunnsmessig behov for virksomheters reelle evne og vilje til å implementere FN´s bærekraftsmål som del av eget både indre og ytre arbeid: Som drivkraft, fundament og etisk verdigrunnlag inn i kommunikasjon og dialog med kunder og samarbeidspartnere, og for både aktivt og autentisk å ta og vise samfunnsansvar.

Selv å skulle bidra til å realisere FN´s bærekraftsmål, kan riktignok for mange oppleves som å skulle gape over noe enormt stort og uhåndgripelig - ikke bare for enkeltmennesker eller enkeltgründere, men også for virksomheter og organisasjoner. Hvordan kan vi virkelig utgjøre en forskjell når det kommer til å utrydde fattigdom og sult, eller på vesentlig vis bidra til bærekraftig liv under vann?

Ja, små skritt fører oss også fremover. Ingen kan gjøre alt, og alle kan gjøre noe.
Og samtidig er det lett å føle seg maktesløs i møte med de store utfordringene vi står ovenfor.

Og det er her det å sørge for enkeltmenneskers bærekraft som virksomhetens superkraft kommer inn, blant annet inspirert av IDG, Inner Development Goals, og med bærebjelker fra mindfulness og coaching: Rammeverk, verktøy og metoder for å ta tilbake kraft og ansvar, følelsen av inspirasjon, tilstedeværelse og mening hos den enkelte. På individnivå og på enkeltorganisasjonsnivå. Som medskapende mennesker med iboende muligheter til hver enkelt av oss å utgjøre en forskjell, på vegne av den større sammenhengen.

Det er denne gnisten, denne forståelsen, denne følelsen av samhørighet og fellesskap, som dette arbeidet bygger på. Med IDG kombinert med mindfulness og coaching, gir vi gjennom foredrag og/eller workshops, et effektfullt og stødig fundament av å styrke både den enkelte og virksomheten innenfra.

Med følelse av mening, kommer også fornyet følelse av selv ikke bare å kunne bidra, men også ønske å bidra, og faktisk gå til handling med utgangspunkt i fornyet gnist, inspirasjon, lyst og glød.

Det kan handle om

  • etableringsfase eller startfase av et gründerskap: Å skape et stødig fundament som drømmen kan realiseres ut i fra,
  • forankringsprosesser gjennom faser av endring innad i en større virksomhet,
  • introduksjon av ny ledelse, av nye prosjekter, av en dreining i arbeidsoppgaver eller retning for virksomheten som helhet,
  • bevisstgjøring eller teambuilding, om et ønske for sterkere kollegialt samhold, større forståelse av felles verdigrunnlag - eller i forkant av planprosesser.

Være - Samle - Erfare - Reflektere - Relatere - Prioritere - Samarbeide - Handle.

Hva trenger du?
Hva trenger dere?

Foredrag, kurs og workshops med Kristine Norberg gir GLØD

Kristine Norberg har bakgrunn fra kulturlivet, som utøvende scenekunstner, som produsent og som arrangements- og prosjektleder, og er en naturlig inspirert og inspirerende formidler og kursholder. Hun har selv gått veien gjennom virkelig ikke å ha tatt hensyn til indre bærekraft og erfart konsekvensene av det, til nå å ha flyttet seg til andre siden av bordet og jobber som coach, veileder, kurs- og foredragsholder for både enkeltmennesker, utdanningsinstitusjoner og virksomheter.

Hun har alltid hatt en sterk drivkraft og indre glød for å skape meningsfylt forandring og ønsker å bidra til at vi løfter blikket, ser forbi begrensningene og åpner oss opp for nye muligheter, perspektiver og løsninger.

Helhetlig, autentisk og bærekraftig.

Vil du ha mer informasjon eller ta kontakt med meg direkte?
Send meg en epost: [email protected]

Eller ta kontakt her

Ta kontakt her for å melde din interesse eller forhøre deg om mulighetene og eventuell skreddersøm for din virksomhet

 

Du kan også ta kontakt direkte på [email protected]