2.999,00 NOK

En konto finnes allerede med denne e-postadressen. Er dette deg?

Logg inn

Ny Glød - Livskraft og drivkraft (frittstående kurs)

Ny Glød : For bedre å håndtere stress, indre uro, skape større bevissthet rundt egne behov - og ikke minst, åpne opp for mer energi, glede og balanse, større indre ro og tilstedeværelse: Med et liv som kjennes meningsfylt ut for deg.

Et liv mer i kontakt med deg selv, med dine egne følelser, dine ressurser og muligheter - din egen glød.

Ny Glød er et inspirerende, helhetlig kurs for mer livskraft og større livskvalitet. Kurset bygger på det nasjonalt anerkjente og forskningsbaserte kurset "Livsstyrketrening", som igjen baserer seg på mindfulness og gestaltterapi.

Coach og kursholder Kristine Norberg er selv autorisert Livsstyretrener, og guider deg hjertevarmt og tilstedeværende gjennom de 9 hovedtemaene og med de rundt 40 ulike undermodulene i kurset:

  • Lærerike og innsiktsfulle perspektiver formidlet gjennom både video, lyd, tekst og bilder
  • Meditasjoner og guidede visualiseringer for å åpne deg opp for selv å oppdage potensielt nye sider ved deg selv
  • Refleksjons- og skriveoppgaver med hensikt å gi deg fornyet tillit til egne ressurser, åpne deg opp for nye muligheter og bli bedre kjent med hele, autentiske deg

Og mer.

Kurs i Livsstyrketrening
er noe som benyttes i offentlig regi i flere kommuner rundt om i landet. Her har vi benyttet rammeverket for dette godt dokumenterte og svært virkningsfulle kurset, og skapt et nettbasert kurs som du kan ta helt i eget tempo, fra din egen stue og på den måten som passer best for deg.

Kurset kan tas helt frittstående, eller benyttes som fundamentet for coachingpakken "Livskraft og Drivkraft":
En 1-til-1 progresjon på 5 coaching-/veiledningstimer, som du kan lese mer om her. 
For best utbytte av materialet, kan det varmt anbefales å investere i coachingpakken, slik at du får personlig oppfølging rundt temaene som kurset presenterer. Det kan være krevende å ta inn over seg materialet på egen hånd, og ikke minst større muligheter for varig effekt og varig endring, ved 1-til-1 veiledning parallelt med kurset.

Å kunne ta kurset helt i din egen rytme, eget tempo og på eget initiativ er likevel også det som er det mest riktige for mange, og kanskje for deg?

Husk uansett om du kjøper kurset med eller uten tilhørende 1-til-1 veiledning: 
Du får kun resultater, om du også benytter deg av verktøyene og metodene vi presenterer. Ikke bare én gang, men over tid.
Og ikke minst: Du er alltid ansvarlig for å ta vare på deg selv og dine grenser. Og det er deg som har svarene, og som innerst inne vet hva som er riktig og best for deg. Derfor er alt vi presenterer i kurset kun invitasjoner, og du vet best hvor dypt og langt du vil gå innen de ulike temaene.

Kurset har dermed stort forløsende potensiale, og noe som kan åpne deg opp for følelser av både mer energi, mer mening og mer glede. Og gjennom kurset, inviterer jeg deg til å få mer kontakt med hele deg: Få større kontakt med din egen drivkraft, din egen livskraft - og din egen, indre glød. Selv når den kan kjennes godt gjemt  🧡

PS:
Om du i løpet av kurset finner ut av at du likevel vil koble på meg som coach, og jobbe 1-til-1 rundt temaene som kommer opp for deg, er du når som helst velkommen til å sende meg en e-post på [email protected]. Da kan du oppgradere kurset til å inkludere coachingpakken "Livskraft og Drivkraft".