KRAFTsenteret


La lidenskapen din bli bærekraftig business
- innenfra!

 

Skaper du -eller drømmer du om å starte- din egen virksomhet, med utgangspunkt i det som dirrer og brenner i hjertet, og som trenger å komme ut - og behøver MOT?! Til å uttrykke deg enda mer autentisk. Eller til å starte.

Ønsker du å komme dypere, tydeligere, mer helhetlig og ekte inn i eget budskap, formidling, formål og identitet
- og behøver struktur og retning, eller å hamle opp med et indre kritikerkorps?
(+ accountability og et lite dytt i ny og ne?!)

Trenger du å kunne være din egen sjef, for å gi både kropp og sjel, hode og hjerte 
den fleksibiliteten og friheten du kjenner du har behov for - og samtidig kjenner dragning mot å tilhøre et raust fellesskap, en digg heiagjeng å dele suksess og fallgruver med, og at ville være deilig ikke å gå så innmari alene hele veien?
 

Slik at både livet og virksomheten regenererer -og ikke degenererer- energi,
men fortsetter å fylle både deg, drømmen og lidenskapen din med energi, kraft og glød.


Da er du nærmest energetisk med i Kraftsenteret allerede,
og kan like gjerne komme over dørterskelen på ordentlig!

Dette er meg! Jeg er med!

COACHING OG INSPIRASJON, for KRAFT OG EKSPANSJON

I medlemsportalen Kraftsenteret vil du umiddelbart finne en mengde inspirerende minikurs, webinarer og ressurser for bærekraftig og værekraftig virksomhetsutvikling, som du kan dykke inn i fra det øyeblikket du kommer inn døra første gang. Likevel og ikke minst: Inspirerende og nærende LIVEmøter der vi treffes, holder rom, ekspanderer og fordyper oss videre sammen!

Kunstner- og businesscoaching for dybde, vekst og utvikling i BedriftsTimen og KunstnerTimen.

Energetisk livs- og purposecoaching for transformasjon og ekspansjon (+ noen deilige doser skyggearbeid!) i KraftTimen.

Tilstedeværende mindfulness for intensjon, retning, fokus og rotfeste med de ukentlige morgenmeditasjonene  Innover.

Nye perspektiver og nye stemmer, eksterne fagpersoner og interne erfaringsdelinger gjennom Glød Masterclasses og Inspiratorium.

Helhetlig - Autentisk - Kraftfullt - Regenerativt.

Les mer om timene og innholdet vårt her!

Hvem passer Kraftsenteret for? 

 

 • Du er hjertestyrt gründer, lidenskapelig frilanser, kunstner, musiker, scenekunstner, skapende, utøvende og/eller kreativ selvstendig næringsdrivende som ønsker å kunne leve bærekraftig og værekraftig -regenerativt- både av og med virksomheten din.

 • Du kan kjenne at hverdagen som selvstendig næringsdrivende til tider er kaotisk, litt vel flytende og du savner struktur, accountability og konstruktiv framdrift i arbeidsdagen.

 • Din indre kritiker stopper deg, hindrer eller begrenser deg - i stort eller lite monn..! Og du skulle gjerne vært mer FRI.

 • Du savner tilhørighet, en heiagjeng å dele både suksess og sorger med: Et fellesskap med faglig forståelse og kvalitet, dybde og helhet, vennlighet og raushet!

 • Du vil bli bedre kjent med deg selv og din egen indre utvikling, og er nysgjerrig på hvordan dette henger sammen med virksomhetsmessig og kanskje også kunstnerisk/kreativ utvikling!

 • Du ønsker å leve av lidenskapen, drømmen og/eller kunsten din, og ønsker å ta deg selv og virksomheten din på alvor - uten nødvendigvis å ta det hele så alvorlig.
   
 • Som aktør i kunst/kulturfeltet trenger du å få mer penger til prosjektene dine, knekke søknadskoden og bli rå på søknadsskriving, søknads- og finansieringsplanlegging.

 • Du kan ha strekt strikken for langt og er på randen av utbrenthet, du har vært der men er på vei ut av askehaugen - eller du har helst lyst til å kunne slippe å komme dit..!

 • Du trenger inspirasjon, påfyll og veiledning for å bli tydeligere i ny identitet, behøver å endre kurs - eller fordype deg enda mer der du allerede er.
   
 • Du kjenner du er ment for mer, vet ikke helt hva dette -mer- er, og vil komme dypere i ditt eget hvorfor, din egen essens, slik at det du skaper og gjør, blir en naturlig forlengelse av den du er.

 • Du er et skapende, utøvende, formidlende menneske, en kunstnerisk, kreativ eller hjertestyrt sjel som vil leve av lidenskapen din:
  Autentisk og helhetlig. Med bevissthet, kraft og glød.
Ja, jeg vil være med!

Velkommen inn i fellesskapet du også!

Som frilans musiker føler jeg meg ofte ensom i en jobb som innbefatter mange lag og roller. Jeg opplever at Kraftsenteret gir meg påfyll, inspirasjon og helt konkrete verktøy som hjelper stort på veien. Kristine har en helhetlig tilnærming til det å være kunstner, som gjør at Kraftsenteret tar hensyn til hele mennesket og bidrar til at jeg kan få større kontakt med mine ressurser. 

Kraftsenteret hjelper meg til å holde en stødigere kurs i mitt kunsteriske virke, der den helhetlige kunstneren i meg blir ivaretatt, møtt, og utfordret. Anbefales alle kunstnere som trenger støtte og inspirasjon!

Ingrid - musiker. 

Ved hjelp av gode spørsmål som setter i gang kreativiteten, gode samtaler med trygge rammer og nyttige verktøy som Kristine deler, har jeg klart å stake ut en enda tydeligere kurs for veien videre innen musikken og alt jeg driver med i jobben min. Nå er jeg mye mer tydelig og fokusert på hva jeg vil. Det er lettere å ta valg og finne ro i hverdagen ved å vite at jeg er på rett vei!

Heidi - musiker.

Å være med på Kraftsenteret er en livslinje i mitt virke som kunstner og entreprenør. Kristine skaper en profesjonell, nærende og trygg arena for utforskning av kreativitet og nyskapenhet på mikro og makronivå. I mitt liv og kunstnerskap har det gitt meg mer selvtillitt, mer innsikt i meg selv og viktige nye navigasjonsredskaper i kreative og personlige prosesser i livet videre. Kristine er varm og positiv og har mye faglig tynge og en stor kompetanse om kunstfeltet i sin helhet- og individets plass i det. Kristine vil jeg gi mine varmeste anbefalinger. Hun er dønn solid og skikkelig bra dame! 

Silje - danser. 

I KRAFTSENTERET 
GIR DU NÆRING TIL DIN EGEN GLØD

Halvtårsabonnement

3999,-

Ut 2024!

 • Ukentlige livetreff: Gruppecoaching, 
  morgenmeditasjoner, Inspiratorium og Glød Masterclasses.
 • Tilgang til medlemsportalen Kraftsenteret med opptak fra livetreffene + en mengde ressurser for personlig vekst og kunstnerisk virksomhetsutvikling
 • 10 % rabatt på 1-til-1 søknadsveiledning og 1-til-1 kunstnercoaching (enkelttimer)
JEG ER MED!

Halvtårsabonnement inkl 1-til-1

9999,-

Ut 2024 - begrenset antall!

 • 3 stk 1-til-1 sessions à 90 min: For din unike personlige, kunstneriske og virksomhetsmessige utvikling!
 • Ukentlige livetreff: Gruppecoaching, 
  morgenmeditasjoner, Inspiratorium og Glød Masterclasses.
 • Tilgang til medlemsportalen Kraftsenteret med opptak fra livetreffene + en mengde ressurser for personlig vekst og kunstnerisk virksomhetsutvikling
 • 10% rabatt på 1-til-1 søknadsveiledning
JATAKK, INKL 1-til-1!

Kraftsenteret rører ved alle lagene i en kunstnervirksomhet: Det personlige, det praktiske og driftsmessige og det spirituelle/sjelelige. Jeg synes det er viktig å bli sett i denne helheten, og det hjelper meg til å se meg selv og virksomheten i et større perspektiv. Morgenmeditasjonen og de faste LIVE møtene tilfører dessuten struktur i hverdagen, og ikke minst et verdifullt fellesskap. Jeg lærer utrolig mye av at vi deler tanker og følelser med hverandre, og at vi kan gi hverandre tilbakemeldinger. Det gir meg en følelse av støtte og tilhørighet. Det å ha noen som stiller også de vanskelige spørsmålene- som man gjerne unngår alene, men som er lettere å ta tak i sammen med andre. Det gir meg en følelse av å ikke være alene med alt (og alle følelsene!). Kraftsenteret bidrar til større selvinnsikt og gir meg forståelse for hvilke utfordringer som ligger i meg selv og hva som er utenfor meg.

Kristin Talseth - illustratør.

Jeg vil være med ut 2024!

Verden trenger kunst og trenger virksomheter som gir håp, dybde, glede og mening, som skapes fra hjertet og som baner vei for en ny, regenererende måte å leve, tenke, skape og jobbe på.

Er du klar for å tre inn i egen kraft, styrke eget budskap og være en del av forandringen?

Å våge

Å være mer

Å puste og skape friere

Å kjenne retning og mening

Å velge deg selv, igjen og igjen

Å lytte med hjertet, følge drømmene og skape deg en glødende autentisk virksomhet ut i fra din egen kraft

Ærlig og modig, inn til kjernen

Ekte og kraftfullt, ut fra kjernen

I tråd med den du virkelig er

I ekspanderende fellesskap

I takt med din indre natur

Her og nå

Klar?

Ja!