KRAFTsenteret

For deg som skaper din egen kunstneriske, kulturbaserte og/eller kreative virksomhet:
Som ønsker å komme dypere i eget budskap, i egen formidling, i eget uttrykk - og la det du skaper og brenner for å formidle, også bli til bærekraftig business!

Medlemsportalen for personlig, kunstnerisk og virksomhetsmessig utvikling,
der vi bygger indre og ytre bærekraft, i tråd med din drivkraft.

Helhetlig inn til kjernen - Autentisk ut fra kjernen.

Å våge

Å være mer

Å puste og skape friere

Å kjenne retning og mening

Å velge deg selv, igjen og igjen

Å lytte med hjertet, følge drømmene og skape deg en glødende autentisk virksomhet ut i fra din egen kraft

Ærlig og modig, inn til kjernen

Ekte og kraftfullt, ut fra kjernen

I tråd med den du virkelig er

I ekspanderende fellesskap

I takt med din indre natur

Her og nå

Klar?

COACHING OG INSPIRASJON, for KRAFT OG EKSPANSJON

I Kraftsenteret finner du både allerede en rekke ferdig innspilte ressurser for bærekraftig og værekraftig virksomhetsvekst, i en medlemsportal som vil fortsette å vokse og fortsette å utvikle seg i takt med oss. Og ikke minst også: Inspirerende og nærende LIVEmøter der vi treffes, holder rom, ekspanderer og fordyper oss sammen!

Inspirerende kunstner- og businesscoaching for dybde, vekst og utvikling i BedriftsTimen og KunstnerTimen.

Energetisk livs- og purposecoaching for tillit, landing, transformasjon og ekspansjon i KraftTimen.

Tilstedeværende mindfulness for intensjon, retning, bærekraft og værekraft med morgenmeditasjonene  Innover.

Nye perspektiver og nye stemmer, eksterne fagpersoner og interne erfaringsdelinger gjennom Glød Masterclasses og Inspiratorium.

Helhetlig - Autentisk - Kraftfullt - Regenerativt.

Som frilans musiker føler jeg meg ofte ensom i en jobb som innbefatter mange lag og roller. Jeg opplever at Kraftsenteret gir meg påfyll, inspirasjon og helt konkrete verktøy som hjelper stort på veien. Kristine har en helhetlig tilnærming til det å være kunstner, som gjør at Kraftsenteret tar hensyn til hele mennesket og bidrar til at jeg kan få større kontakt med mine ressurser. 

Kraftsenteret hjelper meg til å holde en stødigere kurs i mitt kunsteriske virke, der den helhetlige kunstneren i meg blir ivaretatt, møtt, og utfordret. Anbefales alle kunstnere som trenger støtte og inspirasjon!

Ingrid - musiker. 

Ved hjelp av gode spørsmål som setter i gang kreativiteten, gode samtaler med trygge rammer og nyttige verktøy som Kristine deler, har jeg klart å stake ut en enda tydeligere kurs for veien videre innen musikken og alt jeg driver med i jobben min. Nå er jeg mye mer tydelig og fokusert på hva jeg vil. Det er lettere å ta valg og finne ro i hverdagen ved å vite at jeg er på rett vei!

Heidi - musiker.

Å være med på Kraftsenteret er en livslinje i mitt virke som kunstner og entreprenør. Kristine skaper en profesjonell, nærende og trygg arena for utforskning av kreativitet og nyskapenhet på mikro og makronivå. I mitt liv og kunstnerskap har det gitt meg mer selvtillitt, mer innsikt i meg selv og viktige nye navigasjonsredskaper i kreative og personlige prosesser i livet videre. Kristine er varm og positiv og har mye faglig tynge og en stor kompetanse om kunstfeltet i sin helhet- og individets plass i det. Kristine vil jeg gi mine varmeste anbefalinger. Hun er dønn solid og skikkelig bra dame! 

Silje - danser. 

VELKOMMEN INN TIL

LIVEMØTENE

Coaching annenhver tirsdag, kl 10 - 1130. 
Innover hver mandag kl 0830.
Masterclasses minst fire ganger i året.

Vi følger skoleferiene.

Kraftsenteret er stedet der trådene samles til et nærende, meningsfylt, magisk og kraftfullt flettverk.

Hver uke tilbyr vi muligheter for å koble deg på deg selv: Din egen Peace, din egen Passion, din egen form for Play og din egen Purpose!

For hey! Det skal være gøy å leve, det skal være gøy å drømme stort og det skal være gøy å skape levebrød ut fra lidenskap: Rett og slett gøy og bærekraftig, også for deg, å bygge business!

BedriftsTimen

Faglig input, foredrag og entreprenørskapsinspirasjon for helhetlig, autentisk, bærekraftig og regenerativ bedriftsutvikling!

Både the NittyGritty, som eksempelvis: Virksomhetsplanlegging, økonomistyring, markedsføring, fremtidsmål og selvdisiplin.

Og the Energetics of business, som eksempelvis:
Pengemindset, indre bærekraft, begrensende -og ekspanderende- tankemønstre, skyggearbeid og å skape virksomhet i tråd med naturen. Både naturen i deg selv, og den rundt oss.

Fordi personlig utvikling og bedriftsutvikling går hånd i hånd, og fordi gründerreisen kan føles ensom: Og her får du fellesskap, så du kan dele både fallgruver og suksesser med andre som forstår og som også selv er på lignende reise. Vi når lengre sammen!

KunstnerTimen

Scenekunstnere og musikere, skapende og skrivende kunstnere som driver (eller ønsker å starte) eget firma. KunstnerTimen er coaching- og veiledningstimen dedikert det profesjonelle kunst- og kulturfeltet. Fordi kunstneriske og kreative næringer likevel er litt annerledes enn andre næringer:

Art & Business + Art as Business.

Hvordan navigere i mellomrommet mellom kunst og entreprenørskap? Hva gjør kunstnernæring til en annerledes næring? 

Veiledning, planlegging og inspirasjon for tydelig, målrettet og virkelig god søknadsskriving. Artist statement, konseptutvikling, kunstnercoaching, kunstnerfellesskap, felles utfordringer og erfaringsdeling.

KraftTimen

Gruppecoachingtimen for glød og kraft, energi og mening: KraftTimen er for hele mennesket deg - kropp og sjel, hode og hjerte.

For næring, dypere røtter og tilstedeværelse for å stå mer stødig i møte med livets uunngåelige motbakker. 
Med intensjon om mer klarhet og retning, så du kan gå tydeligere framover i det som kjennes ut som den mest riktige retningen for deg. 
For å bli bevisst hva som holder deg tilbake, så du kan riste av deg både aske og støv, tanker og inngrodde mønstre, bre ut vingene og fly sterkere og friere.

Så du både kan leve og skape virksomheten din ut i fra en enda mer autentisk og helhetlig versjon av deg selv - i tråd med den du er ment å være.

Innover

I tillegg til gruppetreffene våre som rullerer annenhver tirsdag, med coaching og veiledning, inspirasjon og input, ønsker vi i Kraftsenteret virkelig å ta vare på vår egen bærekraft, vår egen værekraft og vår indre, regenererende kraft: Koble oss på, ikke bare våre tenkende, logiske hoder, men også ha med kropp og hjerte, sjel og dyp tilstedeværelse i det vi gjør.

Fordi å lytte til hjertet, er å være hjemme i deg selv.
Fordi kontakt med kroppen, gir deg tilgang til helt annen visdom enn hva tankene dine noen gang kan reflektere seg fram til.
Fordi tilstedeværelse er fundamentet for følelse av både glød, kraft og mening.

Hver mandag morgen kl 0830 starter vi uken med Innover, en nydelig mulighet til å sette intensjon og tilstedeværelse for uka: Inntil 30 minutter live meditasjon i fellesskap. Så du kommer tydeligere inn til kjernen - før du skal formidle mer kraftfullt ut fra kjernen. Velkommen til en felles, hjerteåpnende og kraftfull start på uka, med næring til både røtter og vinger!

Masterclasses

Vi viderefører suksessen fra den tidligere Kunstvekstklubben, med å invitere inn andre dyktige og dedikerte eksperter på sine felt, for å holde Glød Masterclasses som en del av Kraftsenteret.

I løpet av året vil det være minimum 4 ekspanderende og inspirerende masterclasses om ulike temaer relatert til det å skape helhetlige, autentiske, kraftfulle og regenerative virksomheter.

Masterclassene vil være åpne også for andre å melde seg på, men gratis for deg som er med i Kraftsenteret + at du alltid vil få opptaket direkte inn i medlemsportalen.

Allerede finner du opptak fra Glød Masterclasses 2023:
- Kunst og aktivisme, med Marte Wulff
- Å skape i flyt, med Kari Anne Bjerkestrand
- Kunsten å markedsføre kunst, med Tonje Steen/Kobbel Kunstbyrå
- I balanse - Økonomistyring for kreative og kunstneriske virksomheter, med Margrethe Otto Økonomiforenkleren

Inspiratorium

Månedens kraft!

Inspiratorium er åpen scene, åpen mik, testlab og vår felles arena for fellesskapet: Har du noe du vil dele?!

Jobber du på en måte, eller med et tema, som du har lyst til å sette ord på foran et publikum?

Har du en spennende metode, en workshop eller et foredrag du vil prøve ut i trygge rammer? Eller kanskje rett og slett en ny tjeneste eller et nytt produkt du vil fortelle om?!

Vi har målsetting om et Inspiratorium i måneden, der du kan profilere deg selv, det du jobber med, det du kan og/eller noe du tilbyr - som kan være til nytte og glede for resten av Kraftsenteret!

Hva vil du dele?!
Hva vil du formidle?!
Hva kunne du hatt lyst til å teste ut foran et trygt og raust publikum som allerede heier på deg?!

Velkommen til å bruke Inspiratorium til å dele det du inspireres av!

Kraftsenteret rører ved alle lagene i en kunstnervirksomhet: Det personlige, det praktiske og driftsmessige og det spirituelle/sjelelige. Jeg synes det er viktig å bli sett i denne helheten, og det hjelper meg til å se meg selv og virksomheten i et større perspektiv. Morgenmeditasjonen og de faste LIVE møtene tilfører dessuten struktur i hverdagen, og ikke minst et verdifullt fellesskap. Jeg lærer utrolig mye av at vi deler tanker og følelser med hverandre, og at vi kan gi hverandre tilbakemeldinger. Det gir meg en følelse av støtte og tilhørighet. Det å ha noen som stiller også de vanskelige spørsmålene- som man gjerne unngår alene, men som er lettere å ta tak i sammen med andre. Det gir meg en følelse av å ikke være alene med alt (og alle følelsene!). Kraftsenteret bidrar til større selvinnsikt og gir meg forståelse for hvilke utfordringer som ligger i meg selv og hva som er utenfor meg.

Kristin Talseth - illustratør.

I KRAFTSENTERET 
GIR DU NÆRING TIL DIN EGEN GLØD

Månedsabonnement

999,-

Betalt månedlig

 • Ukentlige livetreff: Gruppecoaching, 
  morgenmeditasjoner, Inspiratorium og Glød Masterclasses.
 • Tilgang til medlemsportalen Kraftsenteret med opptak fra livetreffene + en mengde ressurser for personlig vekst og kunstnerisk virksomhetsutvikling
 • 10% rabatt på 1-til-1 søknadsveiledning
BLI MED HER

Årsabonnement

9 999,-

Betalt årlig: 2 mnd gratis

 • Ukentlige livetreff: Gruppecoaching, 
  morgenmeditasjoner, Inspiratorium og Glød Masterclasses.
 • Tilgang til medlemsportalen Kraftsenteret med opptak fra livetreffene + en mengde ressurser for personlig vekst og kunstnerisk virksomhetsutvikling
 • 10 % rabatt på 1-til-1 søknadsveiledning
JEG ER MED!

Årsabonnement inkl 1-til-1

18 999,-

Kun begrenset antall

 • 4 stk 1-til-1 sessions à 90 min i løpet av året du er med: For din unike personlige, kunstneriske og virksomhetsmessige utvikling!
 • Ukentlige livetreff: Gruppecoaching, 
  morgenmeditasjoner, Inspiratorium og Glød Masterclasses.
 • Tilgang til medlemsportalen Kraftsenteret med opptak fra livetreffene + en mengde ressurser for personlig vekst og kunstnerisk virksomhetsutvikling
 • 10% rabatt på 1-til-1 søknadsveiledning
FULL PAKKE, JATAKK!
Du velger selv om du vil teste ut Kraftsenteret med månedsabonnement eller bli med fullt ut med årsabonnement: Velg din måte å være med på her! Vi sees på innsida!

Felles for oss som kjenner at vi kan høre til i Kraftsenteret, er at vi ønsker å leve livet mer helhetlig, autentisk og kraftfullt, skape virksomheter i tråd med egne verdier og egen lidenskap. Stå stødigere alene - og samtidig også utvikle og strekke oss videre, gjennom nærende og inspirerende fellesskap. 

Personlig. Kunstnerisk. Virksomhetsmessig.

Og ikke minst:
Realisere drømmer og skape virksomheter som dirrer av resonans innenfra!

Kanskje du som meg, lengter etter å skape en virksomhet som kan lande i deg, som både trygghet og frihet samtidig? Et sted for utvidning og utvikling i raust fellesskap? I en nærende kombinasjon av dyp ro, myk tilstedeværelse, rå urkraft og deilig glede? Et sted der du kan være og bidra ut i fra rare, fine, engasjerte, entusiastiske, kraftfulle, følsomme, sterke og sårbare hele deg. Lys og mørke. Uperfekt perfekt. Akkurat så hel som du allerede er - men kanskje ikke helt tillater deg å være?

Velkommen mer helhetlig inn til deg selv.
Velkommen mer autentisk ut fra deg selv.
Velkommen til Kraftsenteret!

Hei, jeg er Kristine.

Jeg kan beskrive meg som mamma, kjæreste, venn og datter, som coach, gründer, kunstner, foredragsholder, mindfulnesslærer og kulturprodusent.
Og det stemmer jo bra, jeg er det. 
Og uendelig mye mer.
Akkurat som deg.

Vi er så vant til å beskrive oss selv -og bli beskrevet- ut i fra hva vi gjør, hvilke roller vi fyller, hvilken jobb vi har -eller ikke har, kanskje også gjennom diagnose eller livssituasjon. Jeg hadde selv en skikkelig identitetskrise da jeg var på det mørkeste i min egen utbrenthet: For hvem i all verden var jeg når jeg ikke kunne gjøre eller bidra med noe?

Men hverken funksjoner, jobber, diagnoser eller relasjoner beskriver Deg. Kan ikke beskrive din dypeste essens eller innerste kjerne: Du Er så mye mer. Og til syvende og sist også det mest kraftfulle av alt:
Du Er.
Punktum.
Og det du er, kan også være din superkraft inn i kunsten, formidlingen, musikken og uttrykket ditt!

Kraftsenteret er fellesskapet jeg skulle ønske jeg hadde da jeg selv startet opp mitt aller første ENK i 2009. Eller også da jeg avsluttet mitt ENK og startet AS i 2020. Og jeg gleder meg STORT over nå å kunne holde rom for ditt kunstnerskap, din business, din drøm og dine viktige skritt i retning av mer dybde, mening og kraft, av nye muligheter og ny virkelighet.

I Kraftsenteret er reisen målet: Reisen innover og reisen utover. Med langt mer vekt på potensiale og bevegelse, enn fiksert form. Langt mer fokus på oppdagelsen og opplevelsen, på tilstedeværelsen og transformasjonen og på å våge å omfavne skyggene for virkelig å tre inn i ditt høyeste potensiale, som ditt mest autentiske Deg.

Fordi du er skapt for å leve et liv med glød, glede, kraft og mening. Autentisk - helhetlig - kraftfullt - regenerativt.

Er du klar?!

Verden trenger kunst og trenger virksomheter som gir håp, dybde, glede og mening, som skapes fra hjertet og som baner vei for en ny, regenererende måte å leve, tenke, skape og jobbe på.

Er du klar for å tre inn i egen kraft, styrke eget budskap og være en del av forandringen?

JA, jeg er med!